MÅL RADON FØR DET GJØR NOEN SKADE

Vi arbeider for en tryggere og sunnere fremtid!

Først måler vi boligen din – Så befarer vi den!

Radonmåling skal skje i vinterhalvåret fra 15 oktober til 15 april. Dette er for at resultatet fra målingen skal være så korrekt som mulig. Målingen bør pågå i minst 2 måneder. Radonkonsentrasjonen på en eiendom kan variere fra dag til dag og fra uke til uke. Ved å måle gjennom en lengre periode jevner man ut disse variasjonene og får et gjennomsnitt. Jo lengre du måler i måleperioden, jo mer pålitelig blir din radonmåling. Er målingen kortere enn  to måneder kan den ikke brukes til å beregne årsverdien.  Den gir dog en god indikasjon og fungerer for eksempel til å evaluere om radonmålingen har fungert.

I de tilfeller hvor verdiene overstiger grensen (200 Bq) utføres det en befaring av en av våre utdannede inspektører. 

1. MÅLING

Målepakke på vei til deg!

Når bestillingen er fullført vil en målepakke bli sendt direkte hjem til deg i løpet av 10 dager. Denne inneholder:

R

SPORFILMER

R

FRANKERT RETURKONVOLUTT

R

INSTRUKSJONER

Mål mellom 15 oktober – 15 april!

Under måleperioden er det viktig at hjemmet fungerer som vanlig og at lufting skjer i samme grad som før målingen begynte.

Målingen går over 2 måneder

For at resultatet skal bli så pålitelig som mulig skal sporfilmene stå utplasert på samme sted i over minst 2 måneders tid.

Returner sporfilmene

Når målingen avsluttes skal sporfilmene legges i returkonvolutten som fulgte med i din målepakke og returneres for underøkelse på et ISO godkjent radonlaboratorium (nr 1498)

DIN BOLIG ER DIN INVESTERING!

Ska du sälja ditt hus?

Før en boligsalg er det alltid fortrinn om boligen er radonmålt. Dette skaper færre tvil med kjøperen, og øker dermed ofte interessen.

2. ANALYSERING

Godkjent laboratorium

For å sikre oss at målingene holder aller høyeste kvalitet kjøper vi utføring av analysene hos ISO godkjente laboratorium med (nr 1489).

Rapport sendes

Er målingen korrekt utført sendes det en rapport hjem til deg med en årsverdi. Rapporten viser om målingen har verdier over eller under grensen.

Tiltaksgränse:

Bq/m³

3. BEFARING

Om du har verdier over grensen (100 Bq/m³)

Da bookes en befaring med en av våre utdannede inspektører. En befaring vil kunne si oss hvordan radongassen har kommet inn i huset og en tiltaksplan for hvordan vi skal løse problemet.

Rekommanderte tiltak

Ut i fra hva befaringen påviser får du en tiltaksplan samt et prisoverslag på hvilke tiltak som bør utføres for at de målte verdien skal kunne senkes.

RADON I VANN

Radon kan finnes i drikkevannet på de eiendommene som benytter seg av egen brønn.

RADON I BAKKE

Finns radon i bakken der huset er bygget, er det stor risiko for høye verdier.

BYGGEMATERIALER

Fyllmassen under huset eller selve byggematerialene kan inneholde høye verdier av radon.

VAD ER RADON?

Radon er en gass som ikke syns,
ikke lukter og ikke smaker noe.

RADONTILTAK

Bli kvitt Radon eller minske
verdiene i bolingen din.

INDEPENDIA GROUP

Independia Group er aktiv i mange forskjellige forretningsområder inom EU.