VI LØSER DITT RADONPROBLEM

Hvilke tiltak som trengs avhenger av hvor radonet kommer fra og hvor høye verdies som blir målt. Det behøver ikke å være komplisert!

Radon er enkelt å bli kvitt, kreft er ikke!

Radon følger med luften inn i lungene når vi puster.Dette kan skade lungene alvorligt og lungekreft kan oppstå. Jo lenger tid du tilbringer i et hus med radon og jo høyere nivåer du utsetter deg for, desto større er risikoen. I følge Statens Strålevern  sine beregninger er radon årsaken til opp mot 370 tilfeller av lungekreft per år Gjennom enkle handlinger for å senke radoninnholdet så kunne man ha unngått ca 100 tilfeller av lungekreft hvert år.

RADONTILTAK

Hvor er kilden til problemet?

Den vanligste kilden til radonproblem er radon som kommer fra bakken. Radon kan til og med komme fra uheldig valg av byggemateriale som blåbetong, fyllmassen under huset eller via vannet. Radonproblem kan oppstå gjennom ventilasjonen når varmekilden i huset moderniseres eller eiendommen har blitt tilleggsisolert. Vi planlegger og utfører de tiltak som kreves med hjelp av den nyeste teknikken, ordner problemet og skaper friske hus.  Da vi ikke er knyttet opp mot en gitt teknisk leverandør kan vi alltid velge den løsningen som er mest kostnadseffektiv for ditt problem.

Radon fra byggematerialer

Radongass kan på uheldig vis påvirke huset gjennom valg av feil byggematerial. Det kan være at fyllmassen som er fraktet til deg inneholder høye verdier av radon. Det forekommer til og med byggematerial i tak, vegger og gulv som stråler radon. Når det er byggningsmaterialet som avgir radon trenger man å øke ventileringen for på den måten å senke radoninnholdet. I noen tilfeller kan det være nok å bare installere en type avtrekkssytem. I vanskeligere tilfeller kan det kreves en installasjon med både med både innsug og avsug. Å øke ventilasjonen fører til høyere oppvarmingskostnader, så ofte kombinerer en det med et system som tar vare på varmen. Om det er mulig forsøker man å bytte ut så mye som mulig av byggematerialene for å forenkle saneringen

Radon fra bakken

I jordgass finnes det høye konsentrasjoner av radongass.Gjennom vakum i huset suges gassen opp i eiendommen. Beste måten å løse problemet på er å sørge for at gassen ikke kommer inn i huset. Å finne riktig løsning på problemet kan være vanskelig og det finnes mange ulike løsninger. Den vanligste og ofte den beste metoden er ved hjelp av ventilasjon å skape et vakum under huset, og dette kan gjøres med for eksempel installasjon av en radonvifte. Alt avhengig av type fundament. Det er derfor viktig at en befaringsekspert inspiserer huset før en går i gang.

Radon fra vann?

Radon kan komme fra vann om huset har egen brønn. Spesielt vanlig er det om det er en dypt boret brønn. Når vannet kommer inn i huset, så sprer gassen seg via rengjøring, dusj, vaskemaskiner osv.

Bolighus med Radon i Norge

Bq/m3 er tiltaksgrensen

Lungekreftdødsfall årlig forårsaket av radon i Norge

HVA ER RADON?

Radon er en gass som ikke syns,
ikke lukter og ikke smaker noe.

HVA SIER MYNDIGHETENE?

Hvert år lider om lag 370 personer av lungekreft forårsaket av radon i hjemmet.

INDEPENDIA GROUP

Independia Group er aktiv i mange forskjellige forretningsområder inom EU.