VI SER LØSNINGEN IKKE PROBLEMET

Kvalitet, kunnskap og integritet er stikkord som har tatt oss fra liten til stor.

OM INDEPENDIA GROUP

Independia Group er spesialister på tekniske tjenester relatert til eiendomsmegling! Uansett om det gjelder mindre eneboliger eller et helt borettslag. Sammen med våre engasjerte medarbeidere tilbyr vi våre tjenester over hele Sverige, Norge og Danmark.

En viktig strategi vi har valgt er å ta ansvar for hele kjeden. Dette innebærer at vi kan tilby alt av tjenester så som kontroller,  handlinger , vedlikehold og service.

Uansett om det er en overtagelsesbefaring ved salg av hus , en analyse av et borettslag eller en fuktanlyse kan vi hjelpe.

Independia Group består av flere datterselskap som arbeider innen respektive virksomheter. Selskapet  er privateid og har hovedkontor i Gøteborg i Sverige Vi har et godt utviklet og bredt kontaktnett av konsulenter i Skandinavia

Independia er Europas ledende selskap innen måling av radon og videre oppfølging. Si sitter i styret for ERA (EUROPEAN RADON ASSOCIATION) og er med å utvikle standarder for hele radonbransjen i Europa.

ØVRIGE TJENESTER

Vi utfører følgende tjenster på det Europeiske markedet.

R

KJØPSBEFARING

R

SALGSBEFARING

R

KJØPSGJENNOMGANG

R

ENERGIDEKLERASJONER

R

VENTILASJONS KONTROLLER

R

VA-KONTROLL

R

EL INSTALLASJONSKONTROLL

R

ENTREPENØR TJENESTER

R

FUKTKONTROLLER

R

LANDOPPMÅLING

Vill du vite mer om hvordan vi kan gjøre ditt hjemmemiljø bedre?